ru

Чизель-глибокорозпушувач ЧГ-40 АК Краснянський агромаш


Запропонована техніка спільного виготовлення ТОВ "Краснянське СП ""Агромаш" і світового лідера з виробництва ґрунтообробної техніки французької фірми AGRISEM International відповідає сучасним технологічним, економічним та екологічним вимогам.

Новітнім рішенням у ґрунтозберігаючому землеробстві є впровадження глибокорозпушувальної лапи нового покоління, що забезпечує розпушування ґрунту без його перемішування, так звана "ЗАПАТЕНТОВАНА ХВИЛЯ". При цьому відбувається пористість ґрунту без пермішування його нижніх і верхніх шарів зі збереженням капілярності, поживних речовин і корисних мікроорганізмів, накопичених у верхніх шарах.

Здійснюється розпушування плужної підошви і затверділих ґрунтів, забезпечується оптимальний водно-повітряний баланс, тепловий і поживний режими ґрунту, що сприяє розвитку кореневої системи рослин, зберігає ґрунт від водної та вітрової ерозії, а в кінцевому підсумку підвищує родючість і продуктивність сільськогосподарських угідь.

Параметри Одиниця виміру ЧГ-40 ЧГ-40-01 ЧГ-40-02
Спосіб агрегатування навісний
Продуктивність га/год 4,0 - 4,8 1,5 - 2,4 3,0 - 3,6
Робоча ширина захвату м 4 1,5 - 2,0 3
Швидкість руху км/год
-робоча 10-12 10-13 10-14
- транспортна до 20 до 20 до 20
Глибина обробітку ґрунту см 25 - 40 25 - 40 25 - 40
Витрата палива, не більше л/га 16 16 16
Агрегатується з трактором класу 5 2 3

Оригінальна конструкція лапи глибокорозпушувача має зміщений ріжучий елемент, у якому сім ріжучих поверхонь. Стійка лапи відхилена від осі на 10 градусів. Під час роботи зі зміщеним ріжучим елементом центр сили підняття розміщується під центром сили тяжіння ґрунтової маси - це вирівнювання сили й опору оптимізує потужність, необхідну для підняття ґрунтової маси, що істотно знижує енерговитрати.

Завдяки оригінальній конструкції лапи глибокорозпушувача, споживана потужність його і витрата палива, порівняно з традиційними глибокорозпушувачами і чизелями, скорочується до 30 %.

Продуктивність таких агрегатів, порівняно з оранкою, вища в 2 рази, а витрата палива при цьому на 1 га в 1,5 рази менша.

Глибокорозпушувачі з такими робочими органами на відміну від інших, що є на ринку (які проводять смугове чи клиноподібне розпушування), забезпечують обробіток на всю ширину захоплення агрегату і задану глибину, не порушуючи структури ґрунту.

РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ АГРЕГАТАМИ ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧАМИ

  • створення оптимального структурного стану кореневого шару ґрунту;
  • знищення плужної підошви;
  • управління водно-повітряним, тепловим і поживним режимами в ґрунті;
  • захист від водної та вітрової ерозії;
  • підвищення родючості сільськогосподарських угідь;
  • ефективне використання потенціалу ґрунту та збереження його родючості.